ወደ ውጫዊ አገናኝ ይዛወራሉ

ወደ ውጫዊ አገናኝ ለመሄድ መርጠዋል forum : https%-3A%-2F%-2Fwww.businessbourse.com%-2F2019%-2F06%-2F05%-2F-በታሪክ-ውስጥ-ትልቁ-የኢኮኖሚ-ውድቀት-በ-2019-እ.ኤ.አ

እርግጠኛ ነዎት ለመቀጠል ይፈልጋሉ?
አገናኙ ከተጠረጠረ እባክዎን ለአንዱ የቡድን አባላት ያሳውቁ forum.