AdoptMe sexist

ህብረተሰብ: AdopteUnMec የማስታወቂያ ዘመቻ ዘጋቢ እና የሴትነት ተሟጋች ነው?

ማኅበር: የምእራባውያን ህብረተሰባትን ሴትነት እንመለከታለንን? AdopteUnMec ግብይት ክስተት ላይ ይተነትናል ሩቅ አንድ ወንድ chauvinist ግን አስቀያሚ, IMHO ለመሄድ ከእኔ ይራቅ; ተቋ በዚህ ያለመጠየቅ ለመሆን ተቃርበዋል ያለውን ሚዛናዊነት እና እኩልነት ላይ ገደቦች አሉ ... ነገር ግን በተለይ በፈረንሳይዊነት ግዴለሽነት (አዎ [...]